Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Bakkebjerg (GfB)

GfB ligger sådan cirka midtvejs mellem Udsholt og Rågeleje, og består udelukkende af fritidsboliger/fritidsgrunde.

Følgende veje er med i GfB: Bue-ager (t.o.m. nr. 42), Grøn-ager, Hvid-ager, Kilde-ager, Leerbjerg-Åsen (f.o.m. nr. 5 & 6), Rød-ager og Tofthøjs-Åsen (f.o.m. nr. 25 og 26). På Leerbjerg-Åsen går grænsen ved gangstien tæt ved Magle-Gjærdet. På Bueager går grænsen ved Storedamms-Åsen, der hvor åen løber under vejen. På Tofthøjs-Åsen går grænsen ved Kildeager.

Kort over foreningen: Bakkebjerg Kort

Grundejerforeningen består af i alt 121 parceller. Den er stiftet 9. maj 1973, og både nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matrikel 4a & 4c, Bakkebjerg By, Blistrup, har både ret og pligt til at være medlemmer.

Ejendomsmæglere henvises til menupunktet "dokumenter", hvor der findes relevante oplysninger om grundejerforeningen. 


 

Nyhedsarkiv